Nogriešanās no Bieķensalas ielas pa kreisi uz Jelgavas ielu
Neregulējams, nevienādas nozīmes ceļu krustojums:
1. Pirms krustojuma uzstādīta priekšrocība grupas ceļa zīme „Dodiet ceļu" (206.), atrodamies uz mazāk svarīga ceļa.
2. Krustojumā nogriežoties pa kresi, ir jāieņem attiecīgs kreisais malējais stāvoklis uz brauktuves.
3. Tuvojoties krustojumam, jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
4. Jāizvēlas apturēšanas vieta, apturēšanas vieta ir pirms horizontālā ceļa apzīmējuma "Apturēšanas vieta" (930.)
5. Jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, kura jānogriežas, nav izveidojies sastrēgums.
6. Jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa galveno ceļu.
7. Jādod ceļš gājējiem un velosipēdu vadītājiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā jānogriežas.
8. Kad ceļš ir dots, jāizpilda manevrs.
Pastāsti arī citiem: