Bauskas un Skaistkalnes ielas krustojums
Neregulējams, nevienādas nozīmes krustojums:
1. Uz šķērsojamās brauktuves pirms krustojuma uzstādīta priekšrocības grupas ceļa zīme „Dodiet ceļu" (206.), atrodamies uz galvenā ceļa.
2. Krustojumā nogriežoties pa kreisi, ir jāieņem attiecīgs kreisais malējais stāvoklis uz brauktuves.
3. Jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
4. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
5. Tuvojoties krustojumam, jāsamazina braukšanas ātrums.
6. Jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, kurā jānogriežas, nav izveidojies sastrēgums.
7. Nepieciešamības gadījumā jāizvēlas apturēšanas vieta, (apturēšanas vieta ir šķērsojamās brauktuves viduslīnija), kur jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka.
8. Jādod ceļš pretimbraucošajiem satiksmes dalībniekiem.
9. Jādod ceļš tajā pašā virzienā un pretimbraucošajam tramvajam.
10. Jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri ir uzsākuši apdzīšanu pa galveno ceļu.
11. Jādod ceļš gājējiem un velosipēda vadītājiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā jānogriežas.
12. Kad ceļš ir dots tiem satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka, vēlreiz jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī un pār kreiso plecu (aklā zona), jāveic manevrs.
Pastāsti arī citiem: