Bāriņu un Talsu ielas krustojums
Regulējams krustojums:
1. Brauktuves vidū vienā līmenī atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne.
2. Krustojumā nogriežoties pa kreisi, ja brauktuves vidū vienā līmenī atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, jānogriežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes.
3. Jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
4. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
5. Jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums tramvaja sliežu ceļa segumam atbilstoši laika un ceļa apstākļiem.
6. Jāizpilda manevrs.
7. Tuvojoties krustojumam,jāieslēdz kreisais signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
8. Nepieciešamības gadījumā jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta ir tā, lai redzams tuvākais luksofors), ja luksoforā degs aizliedzošās gaismas signāls.
9. Kad luksoforā degs zaļās gaismas signāls, jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, kura jānogriežas, nav izveidojies sastrēgums.
10. Jāiebrauc krustojumā līdz tās šķērsojamās brauktuves viduslīnijai, kurā jānogriežas, un nepieciešamības gadījumā jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu tiem satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka.
11. Jādod ceļš pretim braucošajiem tramvajiem.
12. Jādod ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kuri krustojumā brauc taisni vai nogriežas pa labi.
13. Jādod ceļš gājējiem un velosipēda vadītājiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā jānogriežas.
14. Kad minētie nosacījumi izpildīti, jāveic manevrs.