Bāriņu un Mazās Nometņu ielas krustojums
Neregulējams krustojums:
1. Brauktuves vidū vienā līmenī atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne.
2. Uz brauktuves, kurā jānogriežas, pirms krustojuma uzstādīta priekšrocības grupas zīme „Dodiet ceļu" (206.), atrodamies uz galvenā ceļa.
3. Krustojumā, nogriežoties pa kreisi, ir jāieņem attiecīgs kreisais malējais stāvoklis uz brauktuves, tas ir uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes.
4. Jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
5. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
6. Jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums tramvaja sliežu ceļu segumam.
7. Jāuzsāk manevrs.
8. Tuvojoties krustojumam, jāieslēdz kreisais signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
9. Jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, kurā jānogriežas, nav izveidojies sastrēgums.
10. Nepieciešamības gadījumā jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta ir tieši pirms šķērsojamās brauktuves viduslīnijas), kur jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka.
11. Jādod ceļš pretimbraucošajam tramvajam.
12. Jādod ceļš pretimbraucošajiem transportlīdzekļiem, kuri krustojumā brauc taisni vai nogriežas pa labi.
13. Jādod ceļš gājējiem un velosipēdu vadītājiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā jānogriežas.
14. Kad ceļš ir dots satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka, jāizpilda manevrs.