Bāriņu ielas apgriešanās vietā
Pirms apgriešanās vietas uzstādīta virzienu rādītāju un informācijas zīmju grupas zīme „Apgriešanās vieta” (722.).
1. Apgriešanās vieta apzīmēta ar 928.ceļa apzīmējumu, kuru atļauts šķērsot tikai no pārtrauktās līnijas puses.
2. Apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, jāieņem attiecīgs kreisais malējais stāvoklis uz brauktuves.
3. Jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
4. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
5. Jāizpilda manevrs.
6. Tuvojoties apgriešanās vietai, jāieslēdz signāls ar gaismas virzienrādītāju, un jāsamazina braukšanas ātrums.
7. Nepieciešamības gadījumā, jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta ir tieši līdz ar sadalošās joslas iedomāto līniju), kur jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu pretimbraucošajiem transportlīdzekļiem.
8. Jāizpilda manevrs.
Pastāsti arī citiem: