Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Maskavas un Puškina ielas krustojumā
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Maskavas un Puškina ielas krustojumā
Regulējams krustojums:
1. Pirms krustojuma uzstādīta norādījuma grupas zīme ”Braukšanas virzieni joslās” (517.)
2. Ja krustojumā joslu skaitu un braukšanas virzienu tajās nosaka 517. ceļa zīme, apgriezties braukšanai pretējā virzienā no tramvaja sliežu ceļa klātnes aizliegts.
3. Tuvojoties krustojumam, jāieslēdz kreisais signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
4. Nepieciešamības gadījumā, jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta ir tā, lai redzams tuvākais luksofors), ja luksoforā degs aizliedzošās gaismas signāls.
5. Kad luksoforā deg zaļās gaismas signāls, jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, pa kuru jāturpina braukt, nav izveidojies sastrēgums.
6. Jāiebrauc krustojumā nedaudz pirms šķērsojamās brauktuves viduslīnijas, un nepieciešamības gadījumā jāaptur transportlīdzeklis (intervāls no tuvākās tramvaja sliežu ceļa klātnes 0,5-1m), lai dotu ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka.
7. Jādod ceļš tajā pašā virzienā un pretim braucošajiem tramvajiem.
8. Jādod ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kuri krustojumā brauc taisni vai nogriežas pa labi.
9. Kad ceļš ir dots satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka, vēlreiz jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī un pār kreiso plecu (aklā zona), tad jāizpilda manevrs.