Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Mālu un Tumes ielas krustojumā
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Mālu un Tumes ielas krustojumā
Neregulējams, nevienādas nozīmes ceļu krustojums:
1. Uz šķērsojamās brauktuves pirms krustojuma uzstādīta priekšrocības grupas ceļa zīme „Dodiet ceļu" (206), atrodamies uz galvenā ceļa.
2. Krustojumā apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, ir jāpārkārtojas uz kreiso braukšanas joslu.
3. Jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
4. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
5. Jāizpilda manevrs.
6. Tuvojoties krustojumam, jāieslēdz kreisais signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
7. Jāpārliecinās vai krustojumā nav izveidojies sastrēgums.
8. Nepieciešamības gadījumā, jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta tieši pirms šķērsojamās brauktuves viduslīnijas), lai dotu ceļu pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.
9. Kad ceļš ir dots, jāizpilda manevrs.
Pastāsti arī citiem: