Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā beznosaukuma un Kojusalas ielas krustojumā
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Kojusalas un nenosauktas ielas krustojumā
Neregulējams, nevienādas nozīmes ceļu krustojums:
1. Pirms krustojuma uzstādīta priekšrocība grupas ceļa zīme „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" (207), atrodamies uz mazāk svarīga ceļa.
2. Pirms krustojuma uzstādīta arī norādījuma grupas ceļa zīme „Braukšanas virzieni joslās" (512).
3. Krustojumā apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, ir jāpārkārtojas uz kreiso braukšanas joslu.
4. Jāpārliecinās par satiksmes drošību kreisajā atpakaļskata spogulī.
5. Jāieslēdz kreisais brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītāju.
6. Jāizpilda manevrs.
7. Tuvojoties krustojumam, jāieslēdz kreisais signāls ar gaismas virzienrādītāju un jāsamazina braukšanas ātrums.
8. Jāizvēlas apturēšanas vieta (apturēšanas vieta tieši pirms šķērsojamās brauktuves iedomātās līnijas).
9. Jāpārliecinās vai krustojumā un brauktuvē, pa kuru jāturpina braukt, nav izveidojies sastrēgums.
10. Nepieciešamības gadījumā, jādod ceļš satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka.
11. Jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa galveno ceļu.
12. Jādod ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.
13. Kad ceļš ir dots, jāizpilda manevrs.